Podmínky ochrany osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů chatovacího okna pod obchodním názvem Megabot

Správcem osobních údajů

Společnost Petra Clinic health s.r.o. IČO: 24184331, se sídlem Vodičkova 791/41, 110 00 Praha 1

Zpracovatelem osobních údajů

Společnost Mega Creative s.r.o. IČO: 06201717, se sídlem Roháčova 145/14, 130 00 Praha 3

Požadované údaje od zákazníka

Petra Clinic health s.r.o, jako správce osobních údajů od zákazníka požaduje jméno a příjmení, email a telefonní číslo.

Veškeré údaje jsou po ukončení chatu uložené v excelovské tabulce na účtu Google Drive vlastněným výhradně společností Petra Clinic s.r.o.

Délka uchování osobních údajů

Osobní data zákazníků jsou uchovány do doby sjednání osobní konzultace, na kterou se zákazník v chatovacím okně Megabot objednal. Poté jsou data kompletně vymazána. Nejsou použity pro zasílání žádných marketingových sdělení.

Způsob kontaktování

Zákazník může kontaktovat správce osobních údajů společnost Petra Clinic s.r.o. za účelem výpisu nebo vymazání údajů na e-mail: info@petraclinic.cz

Zákazník může kontaktovat zpracovatele osobních údajů společnost Mega Creative s.r.o. za účelem dalších technických dotazů na e-mail: info@megacreative.cz